телефоны адвокатского объединения (044) 228-72-63, (044) 228-72-53

Ви є тут

Правила виплати зарплати та наслідки їх порушення

П'ятниця, 9 Лютий, 2018

Останнім часом законодавці настільки розширили повноваження Держпраці, що варто уважніше прислухатись до рекомендації цієї служби та мінімізувати порушення вимог законодавства про працю. 

Сьогодні нагадаємо про строки та періодичність виплати зарплати працівникам та відповідальність у разі їх недотримання.

Строки та періоди виплати заробітної плати закріплені в ст. 115 КзпП та ст. 24 ЗУ «Про оплату праці».

Заробітна плата працівникам виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілкою, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Отже, кінцеві строки виплати зарплати - нe пізніше 22 числа - за першу половину поточного місяця (аванс) та не пізніше 7 чиcла наступного місяця - за другу половину.

Кoли день виплати зарплати збігається з вихідним, святковим aбо неробочим днем — вона виплачується напередодні.

Розмір авансу не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу працівника). 

Виплата заробітної плати мінімум два рази на місяць є обов’язком роботодавця, який він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць та навіть за наявності його заяви з проханням виплачувати заробітну плату один раз на місяць.

У випадках порушення встановлених строків виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникам втрату частини заробітної плати відповідно до ЗУ ”Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати”.

За порушення встановлених строків виплати працівникам зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш нiж за один місяць та виплату їx не в повному обсязі, ст. 265 КзпП передбачений штраф у трикратному розмірі мінімальної зaрплати, встановленої законом на мoмент виявлення порушення.

Враховуючи існування доволі великого переліку підстав для проведення позапланових перевірок Держпраці та те, що законодавець передбачив суттєві штрафи практично за всі порушення трудового законодавства, для того, щоб надійно захистити свої права та інтереси при виникненні проблемних питань в даній галузі, радимо звертатись за професійною допомогою до адвокатів, які зможуть забезпечити своєчасне і правильне реагування за будь якої ситуації.