телефоны адвокатского объединения (044) 228-72-63, (044) 228-72-53

Вы здесь

Господарський суд м. Києва - про визнання банкрутом

Среда, 2 марта, 2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про визнання боржника банкрутом
00.00.2011 справа № ….-б

За заявою (боржник) Товариства з обмеженою відповідальністю "" (код ЄДРПОУ )
про визнання банкрутом
Суддя
Представники:

від заявника (боржника) - Фіцулін О.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2010 порушено провадження у справі № ….-б за особливостями передбаченими ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У судовому засіданні 00.00.2011 суд заслухав представника заявника (боржника), який надав пояснення по суті справи та підтримав у повному обсязі позовні вимоги.
Крім того, у судовому засіданні суду оглянув оригінали документів, копії яких долучені до матеріалів справи.

З матеріалів справи вбачається, що боржник припинив свою діяльність та його майна недостатньо для задоволення вимог кредитора.

Оскільки ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство юридичної особи у разі, якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, а також за наявності інших ознак, що свідчать про неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх сплати, у суду є всі підстави для визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Заявником (боржником) подано клопотання про призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Фіцуліна Олега Олеговича (ліцензія серії НОМЕР_1 від 00.00.2010).
Згідно з ч. 2 ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора.

Суд вважає за доцільне задовольнити клопотання заявника (боржника) та призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Фіцуліна Олега Олеговича.
Крім того, нормами ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” не визначений порядок або особливості здійснення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство, то ліквідаційна процедура щодо боржника, що ліквідується власником, здійснюється також відповідно до вимог, що передбачені розділом ІІІ Закону - “Ліквідаційна процедура”. Отже, на ліквідатора покладаються, зокрема, обов’язки ліквідатора у справі про банкрутство, що передбачені ст.ст. 23, 25, 51 Закону. Відповідно до ч.3 ст.23 Закону, ліквідатор зобов’язаний опублікувати в офіційних друкованих органах відомості про визнання боржника банкрутом та відкриття відносно останнього ліквідаційної процедури.

Також, з положень ч.3 ст. 51 Закону вбачається, що кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня публікації оголошення про визнання боржника. який ліквідується, банкрутом.

Крім того, відповідно до положень ст. 32 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор зобов’язаний подати господарському суду звіт та ліквідаційний баланс.

Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв’язку з цим ліквідації боржника, обґрунтування оплати послуг арбітражного керуючого (якщо є звіт про його витрати та оплату послуг). До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів), докази наявності активів боржника, докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів, докази встановлення наявності заставних вимог шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна (постанова Вищого господарського суду України від 28.11.2007 р. у справі № 24/81-б). На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 23, 24, 25, 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд -

ПОСТАНОВИВ:

 1. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Х" (00000, м. Київ, вул.Ххххх, код ЄДРПОУ 00000000).
 2. Припинити процедуру розпорядження майном.
 3. Відкрити ліквідаційну процедуру.
 4. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Фіцуліна Олега Олеговича (ліцензія серії НОМЕР_1 від 00.00.2010).
 5. Зобов’язати ліквідатора у п’ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури з метою виявлення, встановлення кредиторів боржника, що ліквідується власником та повідомлення їх (кредиторів) про визнання зазначеного боржника банкрутом. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом, найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).
 6. Зобов’язати ліквідатора надати суду докази публікації оголошення в офіційному друкованому органі про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури протягом двох тижнів з моменту опублікування (оригінал примірника газети).
 7. Підприємницьку діяльність банкрута завершити.
 8. Строк виконання всіх грошових зобов’язань вважати таким, що настав з 00.00.2011 .
 9. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 00.00.2011 .
 10. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 00.00.2011 .
 11. Зобов’язати ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 00.00.2012. Звіт ліквідатора повинен містити: докази вчинення належних дій ліквідатором по виявленню активів та пасивів боржника, встановлення неможливості відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів, встановлення неможливості задоволення визначених за звітом ліквідатора вимог кредиторів та необхідності у зв’язку з цим ліквідації боржника. До звіту ліквідатора повинні додаватись письмові пояснення та докази проведення ліквідаційної процедури, реєстр вимог кредиторів (в разі наявності кредиторів) з урахуванням вимог ініціюючого кредитора, докази встановлення наявності активів боржника та докази вчинення ліквідатором дій по встановленню грошових вимог кредиторів шляхом надіслання відповідних запитів до державної податкової інспекції, Головного управління статистики; Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна; Головного управління земельних ресурсів; УДАІ МВС України в м. Києві; Київської міської інспекції державного технічного нагляду; Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна Державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України; Державного підприємства «Український інститут промислової власності»Філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг»; Державного департаменту інтелектуальної власності; Інспекції головного державного реєстратора флоту України; Державної митної служби України; Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв"язку України , тощо.
 12. Копію постанови направити заявнику (боржнику) та ліквідатору.
 13. Копію постанови для відома направити в Прокуратуру м. Києва, ДПА у м. Києві, м. Київ. вул. Шолуденка, 33/19 (Управління по забезпеченню оперативно-правового супроводження матеріалів ДПС в судових установах УПМ ДПА у м. Києві) та державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Суддя М.Г. Хоменко